top of page
litery-white.png

Opanowanie Dysleksji Davisa®
dla dorosłych

Dysleksja dorosłych sprawia, że inteligentni ludzie czują się bardzo sfrustrowani.

E-maile są trudne. Raporty i formularze są stresujące.
Dysleksja pod kontrolą pomaga dorosłym w radzeniu sobie z dysleksją i jej trudnościami. Dorośli doceniają talenty, które towarzyszą dysleksji. Obserwowanie, jak dorośli nabierają pewności siebie i odnoszą sukcesy,

jest niesamowitym doświadczeniem.

Program

Dlaczego program Opanowanie Dysleksji Davisa® jest odpowiedni dla dorosłych?

 • Program jest prowadzony indywidualnie

 • Jest skrojony do potrzeb klienta, aby spełnić określone przez niego cele

 • Program jest intensywny, więc zmiany i poprawa są szybkie

 • Zapewnia narzędzia umożliwiające skupienie, likwidowanie zbędnych napięć i jasność umysłu

 • Dostarcza sposobów zarządzania stresem, lękiem i poziomem własnej energii

 • Wyposaża w narzędzia do poprawiania czytania i rozumienia czytanego tekstu

 • Zapewnia całkowitą prywatność i dyskrecję

 • Dorośli uważają, że program jest przyjemny i łatwy

 • Dorośli dyslektycy uważają program za niezwykle skuteczny

Zestresowany człowiek
Dla dorosłych
litery-white.png

Specyfika programu dla dorosłych

Metody Davisa zostały pierwotnie opracowane na podstawie badań z udziałem dorosłych ochotników. Ponieważ program Davisa jest zawsze prowadzony w warunkach prywatnych, jeden na jeden, jest on wysoce zindywidualizowany, a tempo pracy i poszczególne narzędzia dostosowane są do potrzeb i celów klienta.

 

Pracując nad kolejnymi etapami Opanowania Dysleksji Davisa w wolnej od osądów strefie, dorośli są w stanie stawić czoła i uwolnić się od zamieszania i niepokoju związanego z literami, słowami i interpunkcją - w końcu rozumiejąc, jak kontrolować objawy dysleksji, które utrudniają funkcjonowanie w różnych sytuacjach.

 

Opanowanie Dysleksji dla dorosłych może pomóc dorosłym pokonać wyzwania związane z rozmową kwalifikacyjną, wystąpieniami publicznymi, studiowaniem złożonych zagadnień, organizacją i zarządzaniem czasem, skupieniem uwagi, prokrastynacją, umiejętnością słuchania.

Objawy dysleksji u dorosłych

Większość dorosłych dyslektyków wykazuje co najmniej 10 z następujących cech i zachowań:

 • Zatrudniony w miejscu, gdzie trudności są nie do zauważenia lub można ich uniknąć

 • „Zawiesza się” w czasie spotkań

 • Staje się niecierpliwy i po prostu chce mieć coś z głowy

 • Trudności w wypełnianiu formularzy

 • E-maile są krótkie, woli raczej używać telefonu

 • Może być właścicielem firmy lub menedżerem lub zajmować stanowisko wymagające kreatywności

 • Trudność w skupieniu się i brak wytrwałości w wykonaniu zadania

 • Łatwość zarządzania kilkoma różnymi zadaniami jednocześnie

 • Trudności ze zdawaniem testów i odczuwanie stresu podczas testów

 • Uczy się najlepiej przez praktyczne działanie – robiąc coś

 • Trudności z delegowaniem, lubi mieć wszystko pod kontrolą

 • Ukrywa trudności przed współpracownikami

 • Wymyśla bardzo dobre rozwiązania i idee

 • Używa wymyślnych sztuczek i taktyk, aby ukryć fakt, że ma trudności

Specyfika programu dla dorosłych
Objawy
Czytanie i pisanie

Czytanie, pisanie i ortografia

 • Może nie lubić czytać na głos

 • Myśli, że każdy czyta ze zrozumieniem szybciej niż on

 • Uważa, że „lepiej czyta po cichu”

 • Zła pisownia i ortografia

 • Często musi przeczytać ponownie, aby zrozumieć

 • Szybko się nudzi czytając

 • Opiera się na literowaniu, gdy poprawia błędy

 • Może zrobić wszystko, aby uniknąć pisania

 • Nieczytelny charakter pisma ręcznego

 • Pisze drukowanymi literami lub umieszcza wielkie litery w środku słów

Mężczyzna czyta książkę na zewnątrz
Sylwetka w tunelu metra

Czy masz poniższe cechy związane z ADHD?

 • Dobra intuicja - często szybko i trafnie ocenia osobowość innych

 • W niektórych przypadkach może mieć bardzo dobrą pamięć i potrafi przywołać drobne szczegóły z przeszłych wydarzeń

 • Łatwo interpretuje osoby i sytuacje

 • Nie lubił szkoły lub miał trudności z nauką

 • Ma dobre kompetencje społeczne

 • Łatwo się frustruje

 • Łatwo rozprasza się z powodu hałasu lub innych przyczyn

 • Często „zawiesza się” lub rozmarza – śni na jawie

 • Traci koncentrację

 • Szuka wymówek dla trudności

 • Jest bardzo wysportowany lub mieć bardzo nieskoordynowane ruchy

 • Bywa napastliwy, gdy zostanie o coś zapytany

 • Może nie usłyszeć informacji

 • Ma trudność w zapamiętaniu nazwisk osób, ale bardzo dobrą pamięć do twarzy

 • Słabo pamięta rozmowy lub kolejność wydarzeń

ADHD

Matematyka, zarządzanie pieniędzmi i kwestie organizacyjne

 • Musi liczyć na palcach

 • Zależy od kalkulatora

 • Zaskoczony, gdy wiele rzeczy trzeba zaplanować

 • Nigdy nie liczy wydawanej mu reszty

 • Może mieć trudności z oszczędzaniem pieniędzy

 • Trudności z zapamiętaniem instrukcji słownych, woli by mu je pokazać

 • Złe wyczucie kierunków

 • Może mieć problemy z czytaniem map

 • Zawsze przychodzi za późno lub zbyt wcześnie

 • Nie może rozdzielić zadania na poszczególne czynności w celu zaplanowania czasu

 • W matematyce może podać odpowiedź, ale nie potrafi wyjaśnić metody

Mężczyźni z kalkulatora
Matematyka i zarządzanie
litery-white.png

Zachowania dorosłych z dysleksją

 • Łatwo wybucha lub szybko się frustruje

 • Łatwo się stresuje

 • Trudność mówienia w grupie

 • Pedantycznie uporządkowany lub bardzo niezorganizowany

 • „Zawiesza się” w czasie rozmowy

 • Nie lubi nowych sytuacji

 • Może być wesoły i zabawny

 • Prokrastynacja - odkładanie spraw na później

Zachowania
bottom of page