top of page
litery-white.png

Program Opanowanie Skupienia Davisa®

Program Opanowanie Skupienia Davisa® zapewnia rozwiązanie problemów ADHD bez udziału leków.

To przyjemne i działa!

Program

Czy masz poniższe problemy
z ADHD lub skupieniem?

 • Rozkojarzenie

 • Przeskakiwanie z jednego tematu do drugiego

 • Impulsywność

 • Trudność w utrzymywaniu relacji międzyludzkich

 • Trudność z ustaleniem kolejności

 • Zdezorganizowanie lub przymusowe porządkowanie

 • Skłonność do powtarzania tych samych błędów

 • Skłonność do obwiniania innych za pojawiające się problemy

Chłopiec rzucanie Koszykówka
ADHD
litery-white.png

Czym jest ADHD?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) jest powszechnym zaburzeniem neurorozwojowym, które zazwyczaj pojawia się we wczesnym dzieciństwie, zwykle przed ukończeniem siódmego roku życia. ADHD utrudnia dzieciom hamowanie ich spontanicznych reakcji. Mogą one obejmować wszystko: od ruchu, poprzez mowę, aż do uważności czy skupienia. Wszyscy znamy dzieci, które nie mogą usiedzieć w miejscu, które jak się wydaje nigdy nie słuchają, które nie wykonują poleceń bez względu na to, jak jasno je przedstawiasz, lub które wybuchają niestosownymi komentarzami w nieodpowiednich momentach, albo wykazują tendencję do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich. Czasami dzieci te są etykietowane jako rozrabiaki, lub krytykowane za lenistwo

i brak dyscypliny. Mogą one jednak po prostu mieć ADHD.

Czym jest ADHD?
Scena w klasie

Jak pomaga Program Opanowanie Skupienia Davisa®?

 • Poprawa możliwości skupienia się

 • Mniejsze rozproszenie

 • Samoregulacja i kontrola poziomu energii

 • Poprawa umiejętności społecznych

 • Poprawa koordynacji

 • Zwiększenie poczucia własnej wartości

 • Lepsza świadomość relacji międzyludzkich

 • Zarządzanie stresem i lękiem

 • Rozwój osobisty

Korzyści

Nauczysz się:

 • Kontrolować swoją uwagę

 • Zarządzać poziomem swojej energii

 • Lepiej rozumieć interakcje społeczne

 • Lepiej rozumieć własne zachowania

 • Analizować jaki to ma wpływ na innych

 • Bardziej kontrolować własne życie

 • Być mniej rozdrażniony i zły

 • Realizować swój potencjał

chlopiec-skupienie.jpg
Umiejętności
litery-white.png

Czym jest ADD?

ADD (zespół deficytu uwagi) jest przestarzałym terminem i nie jest już diagnozą medyczną, chociaż często jest nadal używany w odniesieniu do pewnej podgrupy objawów, które mieszczą się w ogólnym pojęciu ADHD.

ADD to właściwie podtyp ADHD nie zawierający komponentu nadpobudliwości psychoruchowej.

 

Osoby dotknięte ADD mogą być uważane za oderwane od rzeczywistości, marzycieli lub wyglądać na leniwe

i zdezorganizowane w szkole lub w pracy. Tacy ludzie są również podatni na zapominanie i gubienie rzeczy oraz mogą mieć trudności z przestrzeganiem instrukcji. Osoby, które mają problemy ze skupieniem się na pracy, zapominają o wizytach, łatwo tracą poczucie czasu i mają problemy z funkcjami wykonawczymi, mogą po prostu mieć ADD.

 

Czym jest ADD?

Program Opanowanie Skupienia Davisa® dla dorosłych pozwala im:

 • Lepiej się zorganizować

 • Być mniej impulsywnym

 • Łatwiej utrzymywać skupienie

 • Być bardziej skutecznym w działaniu

 • Być mniej niespokojnym

 • Lepiej się kontrolować

 • Lepiej wykorzystywać swój potencjał

Zestresowany człowiek
Dla dorosłych
skupienie-program.jpg

Program Opanowanie Skupienia Davisa® obejmuje:

 • 30 godzin indywidualnych zajęć

 • Spersonalizowany program i wyłączna uwaga oraz dbałość o cele klienta

 • Materiały potrzebne o zajęć

 • Modelowanie koncepcji i pojęć dotyczących zachowań ADHD

 • Sesje analizy realnych sytuacji pozwalające rozpoznawać koncepcje życiowe

 • Sesje konsultacyjne z metodykiem po zakończeniu programu

 • W razie potrzeby konsultacje e-mailowe i telefoniczne.

Plan zajęć
bottom of page