top of page
litery-white.png

Program Opanowanie Matematyki Davisa®

Program Opanowanie Matematyki Davisa® jest rozwiązaniem problemu dyskalkulii.

Co to jest dyskalkulia?

Jest to zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Zaskakuje ona szczególnie u kogoś, kto wydaje się być inteligentny.

Program wykorzystuje unikalne metody przyswojenia podstawowych koncepcji i pojęć dotyczących matematyki. Jak wszystkie programy Davisa jest prowadzony indywidualnie z każdym klientem.

Program Opanowanie Matematyki trwa zazwyczaj od 8 do 9 dni.

Jest to intensywny kurs, więc poprawa może zostać zauważona już w trakcie trwania programu.

 

Program Opanowanie Matematyki Davisa® porządkuje podstawowe pojęcia, tworząc poprawne i solidne fundamenty, dzięki czemu matematyka może stać się zrozumiała.

Program

Program Opanowanie Matematyki Davisa® pomaga dzieciom lub dorosłym, którzy mogą mieć następujące objawy:

 • Wyjątkowe trudności w arytmetyce

 • Brak zrozumienia kolejności/sekwencji

 • Trudność z systemem pozycyjnym (dziesiątkowym)

 • Trudności uczenia się faktów matematycznych

 • Zapominanie poprzedniego tematu matematyki, po przejściu do kolejnego

 • Przekręcanie/obracanie cyfr

 • Błędne odczytywanie zapisu matematycznego, np.: takie jak + zamiast x

 • Posługiwanie się raczej pamięcią niż zrozumieniem matematyki

 • Lęki związane z matematyką

 • Trudności z rozwiązywaniem zadań matematycznych związanych z czasem

 • Trudność w zrozumieniu zadań tekstowych

Fotolia_163363703_S.jpg
litery-white.png

Program Opanowanie Matematyki Davisa® jest unikalny

Program Opanowanie Matematyki Davisa® to unikalny program, który obejmuje podstawowe koncepcje niezbędne do rozumienia matematyki, takie jak:

zmiana, konsekwencja, przyczyna/skutek, kolejność, czas, porządek/nieporządek.

 

Tych pojęć często brakuje osobom mającym trudności w matematyce, które wynikają z dysleksji. Dopóki te pojęcia nie zostaną przyswojone i opanowane, to zrozumienie matematyki będzie dla tej osoby niezwykle trudne. Najlepszym sposobem na przezwyciężenie dyskalkulii jest Program Opanowanie Matematyki Davisa®.

Fotolia_95814439_S.jpg

Program Opanowanie Matematyki Davisa® to:

 • 8-9 dni indywidualnych zajęć

 • Zindywidualizowana uwaga i dbałość o potrzeby i cele edukacyjne klienta

 • Koncepcje niezbędne do tworzenia podstaw matematyki

 • Praktyczne metody pomocy w rozumieniu

 • Materiały niezbędne w czasie programu

 • Sesje konsultacyjne z metodykiem po zakończeniu programu

 • W razie potrzeby konsultacje e-mailowe i telefoniczne

 

Po zakończeniu programu klient powinien być gotowy do nauki matematyki według standardowych metod

w szkole.

Program Opanowanie Matematyki ma na celu umożliwienie klientowi dalszego doskonalenia po zakończeniu programu.

 

W rzeczywistości największa poprawa nastąpi w kolejnych miesiącach, gdy przyswojone pojęcia dające solidny fundament pozwolą na to, aby informacje zdobywane podczas nauki w środowisku szkolnym mogły zostać opanowane.

Objawy
Korzyści
Plan zajęć
litery-white.png
Skontaktuj się korzystając z naszego formularza kontaktowego,
lub telefonicznie pod numerem
731 108 360, aby zobaczyć, jak Ty lub Twoje dziecko
może przezwyciężyć dyskalkulię i czuć się swobodnie z matematyką.
Kontakt
bottom of page