top of page
litery-white.png

Co to jest dysleksja?

Dysleksja to po prostu inny styl myślenia.

w tym filmie można ustawić polskie napisy - użyj przycisku CC na pasku obok głośności

Dyslektycy przejawiają niezwykłe zdolności. Są kreatywni, pomysłowi, wizualni, mają przestrzenną wyobraźnię

i zdolność koncepcyjnego myślenia. Mają otwarty umysł i potrafią spostrzegać obiekty i sytuacje z różnych perspektyw.

Czasami ten ich wizualny styl myślenia przestrzennego powoduje zakłócenia w postrzeganiu, szczególnie jeśli chodzi o dwuwymiarowe symbole takie jak np. litery, cyfry, słowa. Symbole mogą u nich powodować zamęt, rozpraszać. Zakłócenia w postrzeganiu przeszkadzają zazwyczaj efektywnie czytać i prowadzą do trudności

w uczeniu się.

Co to jest dysleksja?

Metoda Davisa pozwala opanować dysleksję i trzymać ją pod kontrolą. Dzięki czemu dysleksja nie przeszkadza w czytaniu czy nauce.

 

Dla kogo jest ten film?

 

Dla większości z Was, gdyż pozwala zrozumieć czym jest dysleksja.

 

Kto powinien obejrzeć koniecznie?

 

Nauczyciele, pedagodzy, dyslektycy i ich rodziny.

 

Film oparty jest na wiadomościach zawartych w książce „Dar dysleksji” Ronalda Davisa.
Obejrzyj film

Niektóre z najczęstszych trudności dyslektyków

 • Trudności z czytaniem lub czytaniem ze zrozumieniem

 • Łatwe rozpraszanie się

 • Kłopoty z ortografią lub pismem odręcznym

 • Trudności z nauką mimo inteligencji

 • Niska samoocena

 • Słabe umiejętności społeczne

 • Frustracja

wplyw-dysleksji-na-dziedziny-zycia.png
Trudności dyslektyków
dysleksja-mocne-strony-dar.png

Podstawowe umiejętności osób z dysleksją

(za książką „Dar dysleksji” Ronalda D. Davisa)
 

 • Duża świadomość otoczenia

 • Ponadprzeciętna ciekawość

 • Myślenie głównie obrazami zamiast słowami

 • Zdolność doświadczania wyobrażeń jako rzeczywistości

 • Myślenie i postrzeganie wielowymiarowe (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów)

 • Intuicyjność i wnikliwość

 • Żywa wyobraźnia i kreatywność 

Mocne strony
litery-white.png

Trudności napotykane w systemie edukacji

System edukacji jest przeznaczony przede wszystkim dla osób myślących słowami.
Dyslektycy są zorientowani na znaczenie – szybko się rozpraszają jeśli nie rozumieją.
Uczący się przez doświadczanie są zaniedbywani w większości szkół.
Szkoły do nauki czytania używają metod słuchowych/fonicznych – sposobu, który bazuje na słabej stronie dyslektyków

System edukacji

Dziedziny w jakich dysleksja może pomóc odnosić sukcesy

Fotolia_180156599_S.jpg
 • Planowanie strategiczne

 • Wynalazczość

 • Projektowanie/konstruowanie

 • Architektura

 • Budownictwo

 • Inżynieria

 • Działalność artystyczna

 • Aktorstwo

 • Pisarstwo

 • Sport

Dziedziny sukcesów
Fotolia_172040093_S.jpg

Dlaczego niektórzy dyslektycy dziwnie widzą słowa?

Osoby z dysleksją mają zdolność postrzegania rzeczy

w sposób trójwymiarowy, dlatego są tak dobre

w dziedzinach, takich jak sztuka, inżynieria itp. Myślenie obrazami pomaga w świecie realnym, ale postrzeganie zapisanych słów trójwymiarowo powoduje problemy! Jeśli więc dyslektyk czytając słowa, zaczyna myśleć przestrzennie, to jego percepcja może zostać zniekształcona, a mózg nie otrzymuje dokładnych informacji. Tak więc druk może się rozmazać, a nawet poruszać, słowa mogą zostać pominięte lub zmienione. Program Korekcji Dysleksji Davisa® daje doskonałe narzędzia, które można wykorzystać do przezwyciężenia tych tendencji.

Dziwne słowa

Jaki jest cel czytania?

Podstawowym celem czytania jest zrozumienie.

Dla dyslektyka zastanowienie się nad znaczeniem tekstu zwykle oznacza wizualizację lub wyobrażenie sobie tego, co czyta. Łatwo jest wyobrazić sobie psa, dinozaura czy kwiat. Jednakże jest wiele słów, które nie mają żadnego związanego z nimi obrazu. Spróbujcie wyobrazić sobie znaczenie słów takich jak np.: lub, gdy, więc, również… Takie słowa bez obrazu to dla dyslektyka pułapki. Napotykając je w tekście widzi „białą plamę”. Słów pułapek jest ponad dwieście. W Programie Korekcji Dysleksji Davisa® klient bada znaczenie takich słów i tworzy swój własny model dla danego słowa, aby zapewnić pełne zrozumienie i wyeliminować zamęt jaki powoduje napotkanie słowa-pułapki. W przyszłości użycie opanowanego słowa nie powoduje dezorientacji, ponieważ istnieje już w umyśle obraz znaczenia tego słowa.

dysleksja-plastelina.png
Cel czytania
wybitni-z-dysleksja.jpg

Znani dyslektycy

jesteś w dobrym towarzystwie
Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Walt Disney, Winston Churchill, Pablo Picasso, Leonardo da Vinci, Amadeusz Mozart, Adam Mickiewicz, Andy Warhol, Anthony Hopkins, Agatha Christie, John Lennon, Jadwiga Jastrząb, Jacek Żakowski, August Rodin, Hans Christian Andersen, Jacer Kuroń, Adam Wojrak, Mikołaj Trzaska, Wojciech Jancewicz, Maciej Kuroń
Znani dyslektycy
bottom of page