top of page
litery.png

Koncepcje Davisa® na życie

Program ten ma na celu pomoc w poprawie umiejętności wykonawczych, skupienia uwagi i redukcji stresu. Koncentruje się na umiejętnościach samoregulacji i koncepcjach rozwojowych, które składają się na motywację, odpowiedzialność za siebie oraz zarządzanie sobą i swoimi zachowaniami. Program zapewnia ramy dla samoświadomości i samorozwoju.

Może być stosowany nie tylko przez osoby w spektrum autyzmu!

Wiek: od 8 lat do dorosłych
Długość programu: 30-60 godzin.

Cel

Opis Programu

Program Koncepcje Davisa® na życie został stworzony dla każdego, kto chce wprowadzić znaczące zmiany w swoim życiu. W trakcie trwania programu klienci mają możliwość pracy nad swoimi celami poprzez tworzenie, doświadczanie i refleksję nad serią istotnych koncepcji życiowych, które stanowią ramy dla odpowiedzialności za siebie i rozwoju osobistego.
Wysoko wykwalifikowany trener pracuje indywidualnie z każdym klientem, więc program jest realizowany w jego tempie i zgodnie z jego potrzebami i celami. Jest to trzyczęściowy program, rozpoczynający się od narzędzi samoregulacji, po którym następuje modelowanie i eksploracja ram podstawowych pojęć i zdolności. Na koniec analizowane są ramy dla wprowadzania znaczących zmian w odniesieniu do indywidualnych celów.

Fotolia_95814439_S.jpg
Opis Programu
litery-white.png

Wyniki programu

Chociaż nie można zagwarantować żadnych konkretnych efektów, w prawie wszystkich przypadkach doświadczono pozytywnych i trwałych zmian. Osoby, które ukończyły program, doświadczyły wielu korzyści, w tym:

 • Zwiększona samoświadomość

 • Lepsza zdolność do skupienia uwagi

 • Lepsze zarządzanie stresem

 • Mniejszy niepokój, w tym mniejszy niepokój społeczny

 • Zwiększona zdolność do tworzenia porządku i zmniejszania nieporządku w swoim życiu

 • Przełamanie długo utrzymywanych negatywnych wzorców

 • Lepsze rozumienie relacji międzyludzkich i związków

 • Wgląd w związek między przyczyną a skutkiem

 • Lepsze zrozumienie czasu, kolejności i porządku

 • Zdolność do ustanowienia porządku w swoim środowisku i życiu codziennym

 • Świadomość roli, jaką emocje odgrywają w motywacji wewnętrznej

 • Rozpoznawanie różnych typów relacji między ludzkich

 • Zwiększona zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o to, co jest dobre lub złe dla siebie.


Jest to unikalny program, stworzony dla każdego, kto chce:

 • Skutecznie zarządzać swoim stresem

 • Zwiększyć swoje skupienie

 • Być bardziej zorganizowanym

 • Stworzyć więcej porządku w swoim życiu

 • Poprawić swoje relacje z innymi

 • Podejmować lepsze decyzje

 • Wziąć na siebie większą odpowiedzialność.

Fotolia_89049862_S.jpg

Informacje dodatkowe

"Koncepcje Davisa na życie" są skuteczne dla dzieci (powyżej 8 roku życia), nastolatków i dorosłych w każdym wieku. Mogą one również stanowić bardzo pomocne ramy dla rodzin i par, które pragną pozytywnych strategii i wspólnego języka do pracy nad pojawiającymi się problemami.

litery-white.png

Program rozwija

Czym jest Program Koncepcje Davisa na życie?
Jest to zindywidualizowany program oparty na pracy Rona Davisa - Nurturing the Seeds of Genius. Program ten został stworzony jako mapa drogowa, aby móc iść przez życie. Ponieważ odnosi się do podstawowych koncepcji życiowych potrzebnych do efektywnego i udanego funkcjonowania, daje możliwość stworzenia znaczących, trwałych zmian w życiu.

Co się dzieje podczas Programu?
Po pierwsze, Klient poznaje i opanowuje zestaw prostych, skutecznych narzędzi do zarządzania stresem, kontrolowania poziomu energii i utrzymania skupienia uwagi.
Następnie tworzy się i dyskutuje plastelinowe modele ponad 40 koncepcji życiowych, takich jak np. konsekwencja, czas, sekwencja, porządek i nieporządek - co pozwala uzyskać kontrolę nad swoim codziennym środowiskiem.
Klient poznaje i bada również takie pojęcia jak emocje, chęć, potrzeba, motywacja i odpowiedzialność - co skutkuje większą kontrolą nad światem wewnętrznym i zwiększoną zdolnością do skutecznego zastosowania tych pojęć w swoim życiu.

Jak skonstruowany jest ten program?
Koncepcje Davisa na życie jest programem elastycznym. Zasadniczo jest prowadzony intensywnie, ale harmonogram może być dostosowany do Klienta, w zależności od jego potrzeb i możliwości czasowych. Program ten wymaga wstępnego zaangażowania 30 godzin, ze świadomością, że będzie potrzebny dodatkowy czas, aby go rozwijać we własnym zakresie.

Wyniki Programu
Informacje dodatkowe
Program rozwija
bottom of page