top of page
litery.png

Koncepcje Davisa® na życie

Program ten ma na celu pomoc w poprawie funkcji wykonawczych, skupienia uwagi i redukcji stresu. Koncentruje się na umiejętnościach samoregulacji i koncepcjach rozwojowych, które składają się na motywację, odpowiedzialność za siebie oraz zarządzanie sobą i swoimi zachowaniami.

Program zapewnia ramy dla samoświadomości i samorozwoju. Może być stosowany przez wszystkich mających trudności z organizacją życia codziennego.

Wiek: od 8 roku życia
Długość programu: 45-60 godzin

Cel

Opis Programu

Program Koncepcje Davisa® na życie został stworzony dla każdego, kto chce wprowadzić znaczące zmiany w swoim życiu. W trakcie programu klienci mają możliwość pracy nad swoimi celami poprzez:

 • tworzenie

 • doświadczanie

 • refleksję nad serią istotnych koncepcji życiowych,

które stanowią ramy dla odpowiedzialności za siebie i rozwoju osobistego.


Doświadczony trener pracuje indywidualnie z każdym klientem, więc program jest realizowany w jego tempie i zgodnie z jego potrzebami i celami. Jest to trzyczęściowy program, na który składają się:

 • poznanie narzędzi samoregulacji

 • modelowanie i eksploracja ram podstawowych pojęć i zdolności

 • analiza ram dla wprowadzania znaczących zmian w odniesieniu do indywidualnych celów.

Mama pokazuje dzieku świat
Opis Programu
litery-white.png

Wyniki programu

Chociaż nie można zagwarantować konkretnych efektów, w prawie wszystkich przypadkach doświadczono pozytywnych i trwałych zmian. Osoby, które ukończyły program, doświadczyły wielu korzyści, w tym:

 • Zwiększona samoświadomość

 • Lepsza zdolność do skupienia uwagi

 • Lepsze zarządzanie stresem

 • Mniejszy niepokój, w tym mniejszy niepokój społeczny

 • Zwiększona zdolność do tworzenia porządku i zmniejszania nieporządku w swoim życiu

 • Przełamanie długo utrzymywanych negatywnych wzorców

 • Lepsze rozumienie relacji międzyludzkich i związków

 • Wgląd w związek między przyczyną a skutkiem

 • Lepsze zrozumienie czasu, kolejności i porządku

 • Zdolność do ustanowienia porządku w swoim środowisku i życiu codziennym

 • Świadomość roli, jaką emocje odgrywają w motywacji wewnętrznej

 • Rozpoznawanie różnych typów relacji między ludzkich

 • Zwiększona zdolność do podejmowania decyzji w oparciu o to, co jest dobre lub złe dla siebie.


Jest to unikalny program, stworzony dla każdego, kto chce:

 • Skutecznie zarządzać swoim stresem

 • Zwiększyć swoje skupienie

 • Być bardziej zorganizowanym

 • Stworzyć więcej porządku w swoim życiu

 • Poprawić swoje relacje z innymi

 • Podejmować lepsze decyzje

 • Wziąć na siebie większą odpowiedzialność.

Rodzina, ludzie w róznym wieku

Dla kogo?

Koncepcje Davisa na życie są skuteczne dla dzieci (powyżej 8 roku życia), nastolatków i dorosłych w każdym wieku.

Mogą one również stanowić bardzo pomocne ramy dla rodzin i par, które pragną pozytywnych strategii i wspólnego języka do pracy nad pojawiającymi się problemami.

litery-white.png

Czego się spodziewać?

Czym jest Program Koncepcje Davisa na życie?
Jest to zindywidualizowany program oparty na pracy Rona Davisa - Nurturing the Seeds of Genius. Program ten został stworzony jako mapa drogowa, aby móc iść przez życie. Ponieważ odnosi się do podstawowych koncepcji życiowych potrzebnych do efektywnego i udanego funkcjonowania, daje możliwość stworzenia znaczących, trwałych zmian w życiu.

Co się dzieje podczas Programu?

 • Po pierwsze, klient poznaje i opanowuje zestaw prostych, skutecznych narzędzi do zarządzania stresem, kontrolowania poziomu energii i utrzymania skupienia uwagi.

 • Następnie tworzy się i dyskutuje plastelinowe modele ponad 40 koncepcji życiowych, takich jak np. konsekwencja, czas, sekwencja, porządek i nieporządek, motywacja, odpowiedzialność - co pozwala uzyskać kontrolę nad swoim codziennym otoczeniem.

 • Klient poznaje i bada również takie pojęcia jak emocje, chęć, potrzeba, motywacja i odpowiedzialność - co skutkuje większą kontrolą nad światem wewnętrznym i zwiększoną zdolnością do skutecznego zastosowania tych pojęć w swoim życiu.


Jak skonstruowany jest ten program?
Koncepcje Davisa na życie jest programem elastycznym. Zasadniczo jest prowadzony intensywnie, ale harmonogram może być dostosowany do klienta, w zależności od jego potrzeb i możliwości czasowych. Program ten wymaga wstępnego zaangażowania 30-45 godzin, ze świadomością, że będzie potrzebny dodatkowy czas, aby go rozwijać we własnym zakresie.

Wyniki Programu
Informacje dodatkowe
Program rozwija
bottom of page