top of page
litery.png

Opanowanie Dysleksji Davisa®

To praktyczny i kreatywny program.

Jest szybki, skuteczny i przyjemny.  Opracowany przez dyslektyka dla dyslektyków. Dopasowany do stylu uczenia się osoby wykorzystującej myślenie przestrzenne
i koncepcyjne.

Szkoły, zajęcia wyrównawcze i inne programy wykorzystują metody, które często nie są dopasowane do problemów dysleksji. Mogą być torturą dla osób dyslektycznych i zwykle wymagają wielokrotnych powtórzeń oraz wielkiej dyscypliny zanim przyniosą efekty.
 

Metoda opanowania dysleksji Davisa dociera do przyczyn problemów związanych z nauką i wykorzystuje naturalne predyspozycje i zdolności charakterystyczne dla sposobu uczenia się dyslektyków.

Opanowanie dysleksji

Co obejmuje program Opanowanie Dysleksji Davisa®?

  • Sposób na skupianie się

  • Sposób autokontroli napięcia, czyli redukcji zbędnego napięcia

  • Zmniejszenie frustracji

  • Zwiększenie pewności siebie

  • Metody efektywnego czytania i czerpania radości z tego procesu

  • Zrozumienie czytanego tekstu

  • Techniki poprawiania pisowni i ortografii

  • Umiejętność poprawienia graficznej strony pisma (opcjonalnie)

  • Lepsze słyszenie i rozumienie

Fotolia_95814439_S.jpg
Program
litery-white.png

Jaka metoda jest używana?

Klient uczy się prostego sposobu skupiania się. Ten sposób skupiania się w metodzie Davisa jest charakterystyczny

i unikalny. Gdy klient potrafi się skupić, zdolność uczenia się i przyjmowania informacji znacznie się poprawia. Ta praktyczna metoda daje pewność, że przyswojone informacje czy pojęcia nie zostaną zapomniane. Dyslektyk pokonuje trudności w czytaniu, rozumieniu i interpunkcji. Klienci lubią metodę, która dobrze współgra z ich umysłami nastawionymi na koncepcje i rozumienie. Program pozwala odnosić przyjemność z powrotu do czytania.

 

Osoba dyslektyczna zazwyczaj bardzo szybko robi postępy. Ich zdolność czytania ze zrozumieniem rozwija się wraz z ich rosnącą wiarą we własne możliwości.

 

W trakcie zajęć  rodzic również poznaje i ćwiczy z dzieckiem poszczególne techniki, tak żeby wspierać je we wdrożeniu nowo poznanych narzędzi w życie codzienne.

Fotolia_89049862_S.jpg

Po programie

Klient kończy program wyposażony w:
• narzędzia
• zrozumienie
• możliwości
• materiały
aby wdrażać Metody Davisa® w swoim codziennym życiu.


Regularna kontynuacja zajęć w domu jest intergralnym i niezbędnym elementem Programu Opanowania Dysleksji Davisa.

litery-white.png

Szkolenie dla rodzica lub innej osoby wspierającej

Sukces programu wymaga wdrożenia poznanych narzędzi do codziennego życia, a także kontynuowania procedury Opanowywania Symbolu Davisa® dla słów pułapek.


Dzięki przeszkoleniu rodzic lub inna osoba może pomagać klientowi w tych działaniach.

Metoda
Korzyści
Osoba wspierająca
bottom of page