top of page
litery.png

Podejście Davisa® do Autyzmu

Celem tego Programu jest ułatwienie zrozumienia podstawowych pojęć życiowych i umiejętności samoregulacji, które zostały pominięte, zablokowane lub ograniczone ze względu na cechy autystyczne; budowanie podstaw do rozwoju osobistego i społecznego pozwalającego na pełniejsze uczestnictwo w życiu, które wybiorą.

Wiek: od 8 roku życia

Długość programu: zazwyczaj 60-90 godzin (zależy od klienta).

Podejście
Rodzic z dzieckiem

Opis Programu

Doświadczony trener pracuje indywidualnie z każdym klientem i osobą wspierającą, więc Program jest realizowany w ich tempie i zgodnie z ich potrzebami i celami.

Program składa się z czterech części:

 • Indywidualizacja - faza wstępna, w której nacisk kładziony jest na samoregulację i harmonizację sieci neuronowych.

 • Budowa tożsamości - seria podstawowych pojęć jest tworzona przy użyciu plasteliny, a następnie jest badana w środowisku i życiu codziennym.

 • Integracja społeczna, która ułatwia zbudowanie świadomości społecznej poprzez badanie różnych typów relacji i zachowań, które mamy z innymi ludźmi.

 • Rozpoznawanie emocji

Mama z dzieckim idącym do szkoły
Opis Programu
litery-white.png

Wyniki programu

Oto niektóre z najczęstszych pozytywnych i trwałych zmian, które zaobserwowano:

 • Mniejszy ogólny niepokój

 • Większe poczucie własnej wartości

 • Zmniejszenie objawów przeciążenia sensorycznego

 • Mniej liczne lub mniej intensywne trudne stany emocjonalne

 • Większa zdolność do radzenia sobie ze zmianami

 • Większa chęć do próbowania nowych rzeczy

 • Większa zdolność do wywoływania pozytywnych zmian

 • Większa zdolność do uczestniczenia w codziennych czynnościach i tworzenia porządku

 • Lepsze umiejętności komunikacji interpersonalnej

 • Mniejszy lęk społeczny

 • Lepsza zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi

 • Zwiększona motywacja

 • Przyjęcie większej odpowiedzialności.

Mama pomaga córce się uczyć

Formy Programu

Program indywidualny
Trener pracuje indywidualnie z klientem przez cały program. Zachęcamy rodzinę/małżonka do jak największego zaangażowania, aby program mógł być szybciej i skuteczniej zintegrowany ze środowiskiem domowym/szkolnym/zawodowym. Nie chodzi tu o naukę ani powtarzanie ćwiczeń, które należy wykonać w domu; prosimy jedynie o omówienie i zintegrowanie koncepcji w zabawny, interaktywny sposób. Stwierdziliśmy, że program może być najczęściej ukończony w ciągu dwóch pełnych tygodni (około 60 godzin). Ta opcja programu jest często preferowanym wyborem, ponieważ koncepcje są przedstawiane przez trenera, pozostawiając mniej pracy do wykonania w domu.

Program z opiekunem
Trener przeprowadza klienta przez początkową część programu, a następnie pracuje z osobą wspierającą, która z kolei w domu wdraża program z klientem. Potrzeba około 100 godzin, aby przeprowadzić osobę przez materiał w domu. Ta opcja programu została przygotowana dla klientów, którzy nie mogą pracować z kimś innym niż ich osoba wspierająca, lub którzy potrzebują programu rozłożonego na dłuższy czas.

litery-white.png

Program rozwija

Bieżąca nauka neurologiczna ujawnia, że każdy mózg - niezależnie od tego, czy jest neurotypowy czy nie - jest zdolny do tworzenia nowych sieci neuronowych, gdy ma zapewnione odpowiednie sposoby i właściwy rozwój. Doświadczenie udowodniło nam, że osoby ze spektrum autyzmu mogą rozwijać się w sposób znacznie wykraczający poza zwykłe przewidywania/oczekiwania, jeśli dostarczy się im brakujące elementy.
Nasze programy uczą, jak systematycznie uzupełniać częściowe lub całkowite braki w rozwoju. Nowa nauka jest konstruowana na podstawie wcześniejszego zrozumienia i doświadczenia uczestnika, budując fundament dla kolejnego elementu. To tworzy solidne ramy, które naturalnie i łatwo wspierają ich podróż w kierunku:

 • Świadomości samego siebie

 • Trwałego skupienia uwagi

 • Regulacji emocjonalnej

 • Motywacji

 • Socjalizacji

 • Samodzielnego rozwiązywania problemów

 • Akceptacji zmian

 • Poznania oczekiwań społecznych.

 • Rozpoznawania emocji

Wyniki Programu
Formy Programu
Program rozwija
bottom of page