top of page
6c7c1e_66242d7f88dc4af7b43bd4700 (1).png

Program Korekcji Dysleksji - Metoda Davisa®

Masz problemy z koncentracją?
Nie wykorzystujesz własnego potencjału?

Nie możesz czytać przez dłuższy czas?

Czujesz frustrację?

Marta Jarosiewicz
Metodyk Programów Korekcji Dysleksji Davisa®

Jestem licencjonowanym metodykiem Metody Davisa®
z certyfikatem Davis Dyslexia Association International w USA.

> SPRAWDŹ CERTYFIKAT <

Jestem również członkiem Davis Learning Foundation

w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest pomaganie ludziom w przezwyciężaniu kłopotów jakie sprawia szeroko rozumiana dysleksja, czyli również: ADHD, ADD, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja, dyskalkulia.

 

Specjalizuję się w indywidualnych zajęciach prowadzonych Metodami Davisa®:

 

Pomagam: dzieciom, młodzieży i dorosłym

z dysleksją, nadpobudliwością (ADHD)

i trudnościami z koncentracją

pokonać trudności w uczeniu się

i zmieniać się w pewnych siebie i zadowolonych ludzi, którzy lepiej wykorzystują swoje mocne strony.

6c7c1e_66242d7f88dc4af7b43bd4700 (1).png

Cenię osoby z dysleksją, zdając sobie sprawę, że są bardzo utalentowane i wyjątkowe ze względu na swoje obrazowe i koncepcyjne myślenie.

 

Zapoznałam się z książką Ronalda Davisa „Dar dysleksji”, kiedy usiłowałam znaleźć wspólny język z córką mającą dysleksję i wymyślić rozwiązanie dla jej zmagań z systemem szkolnym. Gdy po udziale w programie Korekcji Dysleksji Davisa® córka zrobiła zaskakujące postępy w czytaniu ze zrozumieniem, postanowiłam przejść szereg szkoleń za granicą i zostać metodykiem Davisa®.

 

Proces opanowania Metod Davisa® i zostania metodykiem jest bardzo dogłębny. Obejmuje 2-letnie szkolenia, zadania, warsztaty, pracę samodzielną, studia przypadków i nadzorowane sesje (w sumie około 400 godzin).

Certyfikat jest odnawiany corocznie.

litery-white.png

PROBLEM

 

DYSLEKSJA

 • Szybko rozprasza się podczas czytania lub pisania

 • Czuje frustrację

 • Wydaje się bystry, ale nie leniwy

 • Wrażenie, że nie jest w stanie „wypowiedzieć” czytanych słów

 • Konsternacja powoduje pogorszenie objawów

 • Nie lubi czytać

 • Ma trudności z pisaniem

 • Ma problemy z pisownią i ortografią

ROZWIĄZANIE

 

KOREKCJA DYSLEKSJI

 • Nauka skupiania się

 • Zmniejszenie frustracji

 • Unikalny i praktyczny program opracowany dla dyslektyków

 • Wizualne metody poprawy czytania i rozumienia tekstu

 • Zwiększenie pewności i zdolności pisania

 • Oswojenie z interpunkcją

 • Poprawianie pisowni i ortografii

 • Dążenie do osiągnięcia indywidualnych celów

Chłopiec wyglądający zza książki
litery.png
litery-white.png
open-book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

counting.png

Czas trwania:

8-9 dni

po 6 godzin dziennie

litery-white.png
thinking.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

Skontaktuj się

KONTAKT

ul. Sąchocka 2, 02-116 Warszawa

tel. 731 108 360

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page