top of page
6c7c1e_66242d7f88dc4af7b43bd4700 (1).png

Metoda Davisa®

Źle czytasz?
Czytanie Cię męczy?
Masz problemy z koncentracją?
Nie wykorzystujesz własnego potencjału?
Ortografia dla Ciebie nie istnieje?

Czujesz frustrację?
Nie potrafisz się zorganizować?
Jesteś w spektrum autyzmu?

Marta Jarosiewicz
Trener i Metodyk Programów  Davisa®
Metodyk Podejścia Davisa® do Autyzmu

Jestem licencjonowanym metodykiem i trenerem

Metody Davisa® oraz Podejścia Davisa® do Autyzmu
z certyfikatem Davis Dyslexia Association International w USA.

> SPRAWDŹ CERTYFIKAT <

Jestem również członkiem Davis Learning Foundation

w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest pomaganie ludziom w przezwyciężaniu kłopotów, jakie sprawia szeroko rozumiana dysleksja, czyli również: ADHD, ADD, dysgrafia, dysortografia, dyspraksja, dyskalkulia. Od 2 lat pomagam również osobom w spektrum autyzmu niezależnie od ich wieku.

 

Specjalizuję się w indywidualnych zajęciach prowadzonych Metodami Davisa®:

 

Pomagam: dzieciom, młodzieży i dorosłym

z dysleksją, nadpobudliwością (ADHD)

i trudnościami z koncentracją oraz spektrum autyzmu

pokonać trudności w uczeniu się

i zmieniać się w pewnych siebie i zadowolonych ludzi, którzy lepiej wykorzystują swoje mocne strony.

6c7c1e_66242d7f88dc4af7b43bd4700 (1).png

Cenię osoby z dysleksją, zdając sobie sprawę, że są bardzo utalentowane i wyjątkowe ze względu na swoje obrazowe i koncepcyjne myślenie.

 

Zapoznałam się z książką Ronalda Davisa „Dar dysleksji”, kiedy usiłowałam znaleźć wspólny język z córką mającą dysleksję i wymyślić rozwiązanie dla jej zmagań z systemem szkolnym. Gdy po udziale w programie Korekcji Dysleksji Davisa® córka zrobiła zaskakujące postępy w czytaniu ze zrozumieniem, postanowiłam przejść szereg szkoleń za granicą i zostać metodykiem Davisa®.

 

Proces opanowania Metod Davisa i zostania metodykiem jest bardzo dogłębny. Obejmuje 2-letnie szkolenia, zadania, warsztaty, pracę samodzielną, studia przypadków i nadzorowane sesje (w sumie około 450 godzin).

Certyfikat jest odnawiany corocznie.

Widząc, jak Metoda Davisa pomaga i odmienia moim klientom życie, postanowiłam przyczynić się do spopularyzowania jej w Polsce. Przez 3 lata szkoliłam się, żeby zostać Trenerem Davisa i móc prowadzić szkolenia metodyków po polsku, aby Metoda Davisa stała się bardziej dostępna w Polsce.

W tym samym czasie wzięłam również udział w kolejnym, 2-letnim szkoleniu i zostałam certyfikowanym metodykiem Podejścia Davisa do Autyzmu. To niezwykle rozwijające doświadczenie pozwoliło mi opanować i rozwinąć techniki i umiejętności prowadzenia zajęć dla osób w spektrum autyzmu i umożliwiać im pełniejsze uczestniczenie w rodzinie, w społeczeństwie i w życiu.

litery-white.png

PROBLEM

 

DYSLEKSJA

 • Szybko rozprasza się podczas czytania lub pisania

 • Czuje frustrację

 • Wydaje się bystry, ale nie leniwy

 • Wrażenie, że nie jest w stanie „wypowiedzieć” czytanych słów

 • Konsternacja powoduje pogorszenie objawów

 • Nie lubi czytać

 • Ma trudności z pisaniem

 • Ma problemy z pisownią i ortografią

ROZWIĄZANIE

 

KOREKCJA DYSLEKSJI

 • Nauka skupiania się

 • Zmniejszenie frustracji

 • Unikalny i praktyczny program opracowany dla dyslektyków

 • Wizualne metody poprawy czytania i rozumienia tekstu

 • Zwiększenie pewności i zdolności pisania

 • Oswojenie z interpunkcją

 • Poprawianie pisowni i ortografii

 • Dążenie do osiągnięcia indywidualnych celów

Chłopiec wyglądający zza książki

Rozwiązania dla dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii:

litery.png
litery-white.png
open-book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

counting.png

Czas trwania:

8-9 dni

po 6 godzin dziennie

litery-white.png
thinking.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

Rozwiązania dla ADHD, ADD, funkcje wykonawcze:

litery.png
litery-white.png
open-book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

counting.png

Czas trwania:

8-9 dni

po 6 godzin dziennie

litery-white.png
thinking.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

Rozwiązania dla autyzmu:

litery.png
litery-white.png
open-book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

counting.png

Czas trwania:

8-9 dni

po 6 godzin dziennie

litery-white.png
thinking.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

book.png

Czas trwania:

5 dni

po 6 godzin dziennie

Skontaktuj się

KONTAKT

ul. Sąchocka 2, 02-116 Warszawa

tel. 731 108 360

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page