top of page
litery-white.png

To, co zainspirowało mnie do pomocy innym osobom z autyzmem, to fakt, że sam jestem autystą. Wiem, jakie to uczucie i znam ograniczenia, które z tego wynikają.
​Zdałem sobie sprawę, że biorąc pod uwagę to, że znalazłem własną drogę przez ten chaos (autyzmu), mógłbym stworzyć „mapę” do naśladowania dla innych mojego pokroju – wtedy moja egzystencja miałaby wartość. Podejście Davisa z autyzmem to moja najlepsza próba dostarczenia tej mapy.


​Ron Davis - Twórca Podejścia Davisa do autyzmu

Wygladalo jak cud
quote.png

Wstęp

Dla uproszczenia i zgodnie z ICD-11, zdecydowaliśmy się używać słowa „autyzm” jako terminu parasolowego dla autyzmu i innych zwyczajowo przyjętych nazw takich jak zespół Aspergera, autyzm wysokofunkcjonujący, autyzmu dziecięcy czy całościowe zaburzenia rozwojowe.
Nasze podejście do autyzmu to nieinwazyjne, prowadzone przez klienta, łagodne podejście mające na celu umożliwienie osobom z autyzmem pełniejsze uczestnictwo w życiu.

 

quote.png

Davis i spektrum autyzmu

Wcześniejszy punkt wyjścia
Osoby autystyczne zazwyczaj mają trudności z wieloma aspektami interakcji społecznych. Jednak skupianie się na "uczeniu" interakcji społecznych w oderwaniu od reszty świata jest błędem. Osoby autystyczne przechodzą inną ścieżką przez kluczowe fazy rozwoju w dzieciństwie niż osoby nieautystyczne. Ta odmienna ścieżka może zaowocować niezwykłymi talentami, ale może również prowadzić do wyzwań wokół:

 • rejestrowania i kategoryzowania nowych doświadczeń

 • przetwarzania przyczyny i skutku

 • doświadczania przepływu czasu

 • tworzenia porządku w środowisku fizycznym.

Podejście Davisa do Autyzmu wykorzystuje kreatywność, eksplorację oraz unikalny sposób stymulacji autystycznego umysłu, aby uzupełnić brakujące elementy. Kiedy te elementy są już na miejscu, osoba autystyczna może na swoich warunkach stać się zdolna do interpretowania, przewidywania i zarządzania interakcjami społecznymi, bez potrzeby uczenia się na pamięć ustalonych zachowań i reakcji.

 • Autyzm obejmuje szeroki zakres zarówno zdolności i jak i wyzwań. Autyzm obejmuje szereg trudności związanych z umiejętnościami społecznymi, powtarzającymi się zachowaniami, mową i komunikacją niewerbalną.

 • Na głębszym poziomie, autyzm jest zakorzeniony w formie odbioru świata, która nie kategoryzuje obiektów i wydarzeń w otaczającym świecie w sposób, w jaki robi to większość ludzi. Autystyczny sposób myślenia i postrzegania może być źródłem wyjątkowych zdolności, ale osoby autystyczne mogą być również zdezorientowane i przerażone światem, który może wydawać się im nieprzewidywalny, zagrażający i szokujący.

 • Podczas gdy osoby z autyzmem mogą czasami mieć wyjątkowe widzenie otaczającego je świata, to niepełne opanowanie pojęć ze świata rzeczywistego (takich jak zmiana, przyczyna, skutek, czas, sekwencja, porządek i nieporządek), może stworzyć bariery w nauce i w wielu dziedzinach życia.

 • W odróżnieniu od innych podejść do autyzmu, Podejście Davisa skupia się na łagodnych, nieinwazyjnych sposobach wzmocnienia głównej tożsamości osoby autystycznej, bez umniejszania unikalnej wartości, jaką myśl autystyczna wnosi do ludzkości. Nasze unikalne trzyetapowe podejście oferuje naturalnie dociekliwym osobom autystycznym starannie ułożony zestaw bogatych nowych doświadczeń. Kiedy włączają się one się do istniejącej tożsamości jednostki, uwalniają ukrytą zdolność uczenia się i umożliwiają pełniejsze uczestnictwo w życiu.

 • Bez potrzeby uczenia się sztywnych wzorców komunikacji, nowe umiejętności uczenia się, komunikowania i socjalizacji wyrastają naturalnie z lepszego zrozumienia tego, czym jest bycie człowiekiem żyjącym wśród innych ludzi w świecie fizycznym.

 • Trenerzy Podejścia Davisa do Autyzmu zapewniają szeroki i elastyczny zakres programów, które zaspokajają potrzeby dzieci i dorosłych, od niewerbalnych do wysokofunkcjonujących. Programy Koncepcje Davisa na Życie zapewniają pomoc osobom, które nie identyfikują się z autyzmem, ale czują, że w niewytłumaczalny sposób mają duże trudności w kluczowych aspektach swojego życia.

 • "Ten program pozwolił mi stać się tym, kim mam być, zamiast wpychać mnie w z góry ustalony kształt. Pomaga dobrym częściom mojego autyzmu prześwitywać, dzięki czemu mogę być swoim najlepszym "ja". A to jest tak ważne, ponieważ ci z nas, którzy mają autyzm, naprawdę mają coś do wniesienia do tego świata." (Samantha, 16 lat, Melbourne, Australia)

quote.png

Cechy charakterystyczne i plik do pobrania (z prawami)

 

Listę „Cechy charakterystyczne spotykane w spektrum autyzmu" można dowolnie kopiować i/lub wykorzystywać na stronie internetowej, jednak musi ona pozostać w oryginalnej formie z uwzględnieniem następujących napisów: Copyright 2023 Dysleksja po kontrolą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Nikt nie będzie wykazywał wszystkich tych cech, ponieważ każdy przypadek autyzmu ma swoje własne unikalne talenty i zmagania. Jest to lista powszechnie spotykanych cech występujących w spektrum autyzmu. Ta lista jest dostarczana w celach edukacyjnych i nie ma być używana do diagnozowania autyzmu. Ogólnie rzecz biorąc, osoba z autyzmem będzie miała problemy w kilku poniższych kategoriach, a nie tylko w jednej.

Jeśli stwierdzisz, że wykazujesz 15 lub więcej z tych objawów i wpływają one na Twoje życie w wielu obszarach, nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej. Zadzwoń, a my pomożemy Ci znaleźć rozwiązania, które wykorzystają Twoje mocne strony.

quote.png

Zostawione w razie czego

 

Uważamy, że program otworzył nam oczy (i oko umysłu oczywiście). Szkoda, że nie trafiliśmy do Pani kilka lat wcześniej. (...)

Zauważyłam, że pierwsze dwa dni syn był po zajęciach wykończony, jadł obiad, padał i zasypiał. W środę było już normalnie, a w czwartek rozkręcił się - rozmawiał ze mną, z moją siostrą, żartował, śmiał się, i tak całe popołudnie

i wieczór. Dawno nie był taki zrelaksowany.

W weekend był odpoczynek, a od jutra zaczynamy ćwiczenia i słowa pułapki.

 ES.

[04/03/2022 mail od mamy maturzysty, tuż po Programie Korekcji Dysleksji Davisa]

Sukces, bo syn przeczytał prawidłowo wszystkie plecenia, a błędy rachunkowe z pomyłką cyfr to tylko w jednym zadaniu chyba zrobił. Wspaniałe, że trafił na zajęcia do Pani przed tą maturą.

Wyniki super-szczególnie matematyka 😀: matma podstawowa 100, a rozszerzona 80!

Dostał się na PW na energetykę na MEIL i na UW na historię, na fizykę i na astronomię!

ES.

[aktualizacja z 24/08/2022]

quote.png

Więcej informacji

Nauka jest zgodna, że wszystkie dzieci przechodzą przez szereg etapów rozwoju. Niektóre dzieci mogą nie przechodzić przez wszystkie etapy, mogą pominąć niektóre części etapu lub nawet pominąć cały etap. Kiedy tak się dzieje, w miarę rozwoju pojawiają się luki w umiejętnościach tej osoby.
To, ile elementów brakuje, określa, jak i gdzie będzie wyglądał jej poziom funkcjonowania. Wszyscy mamy małe kawałki, których gdzieś brakuje... i każdy może odnieść korzyść z programu Davisa. Jednakże, jeśli komuś brakuje zbyt wielu kawałków, zaczyna mu to utrudniać osiągnięcie pełnego potencjału. Kiedy brakuje „wystarczającej” liczby elementów, może to skutkować diagnozą bycia w spektrum autyzmu.
Jeśli uda nam się uzupełnić brakujące elementy w sposób systematyczny i kompletny, okaże się, że cechy charakterystyczne zaczynają zanikać, a naturalny wzrost następuje w tych obszarach, w których występowały braki... co pozwala na usunięcie barier, uczenie się przez całe życie i pełniejsze uczestnictwo w życiu. Aby ktoś osiągnął swój pełny potencjał, muszą zostać zrealizowane trzy etapy:

 • Indywidualizacja

 • Rozwój Tożsamości

 • Integracja społeczna

Podejście Davisa do autyzmu składa się z trzech części, z których każda odnosi się do powyższych podstawowych potrzeb osób autystycznych.

1. Po pierwsze: Orientacja - Doprowadzenie do zestrojenia zmysłów

Kiedy wchodzimy na świat jako dziecko, jednym z pierwszych zadań, które musimy wykonać jako istoty ludzkie jest doprowadzenie naszych zmysłów do równowagi. Wszystkie nasze sieci neuronowe muszą być w harmonii, abyśmy mogli postrzegać nasz świat dokładnie i spójnie. Proces ten jest napędzany przez nasze naturalne popędy i jest pierwszym krokiem w kierunku kontrolowania naszych emocji i zachowań. Nazwa nadana temu procesowi przez Rona Davisa to Orientacja. Zazwyczaj dziecko osiąga to w pierwszych dwóch latach życia. Osoba ze spektrum autyzmu nie kończy tego procesu i dlatego pozostaje w stanie dezorientacji, co powoduje niezdolność do filtrowania tego, co jest postrzegane, co prowadzi do zamętu, chaosu, stanu bycia przytłoczonym i może prowadzić do zmagań z funkcjami motorycznymi lub sensorycznymi, jak również opóźnionych umiejętności komunikacyjnych, samoregulacji i reakcji emocjonalnych.

Pierwszym krokiem jest pomoc osobie w zorientowaniu się, dając możliwość kontrolowania swoich spostrzeżeń, skupienia umysł, nastroju i poziomu energii. Używamy różnych metod, aby to osiągnąć, takich jak kinestetyczne, wizualne lub słuchowe, w zależności od mocnych stron danej osoby. Orientacja prowadzi do indywidualizacji, która ma miejsce również we wczesnym dzieciństwie, kiedy dziecko uświadamia sobie, że jest odrębną jednostką, której opinie i uczucia różnią się od opinii i uczuć innych osób, a zatem odrzuca sugestie lub prośby innych. Nazywamy to "buntem dwulatka", chociaż wiemy, że jest to zdrowy i pożądany etap rozwoju! Dzieci z autyzmem albo nie kończą tego etapu rozwoju, albo kończą go częściowo. Aby upewnić się, że ten etap został zakończony, pomagamy danej osobie stworzyć model samego siebie, który może ją reprezentować w kolejnej części procesu.

2. Po drugie: Rozwój tożsamości - odkrywanie "naturalnych lekcji życia"

Rozwój tożsamości odnosi się do nauki, która zwykle ma miejsce, gdy dzieci rosną i uczą się pojęć, które pomagają im zrozumieć, jak działa świat i jak one same działają. Kiedy dziecko jest zdezorientowane przez większość czasu, nie uczy się lub nie rozumie w pełni wielu z tych podstawowych pojęć, tych "lekcji życia", a więc nie ma dobrego lub pełnego zrozumienia tego, jak rzeczy działają i jak one pasują do świata. Na przykład, może nie rozumieć zmian i konsekwencji, a więc powtarzać te same zachowania, oczekując innych rezultatów. Może nie rozumieć "autorytetu" i odmawiać przyjęcia jakiegokolwiek autorytetu poza swoimi własnymi pragnieniami, podobnie jak to robi małe dziecko.

Rozwój tożsamości zapewnia poczucie własnej wartości i miejsca w realnym świecie, w którym działają przyczyny i skutki. Istnieje około 30 koncepcji, które są poruszane na tym etapie, zaczynając od "zmiany", a kończąc na "odpowiedzialności". Te koncepcje życiowe są badane w tempie, które jest wygodne dla danej osoby zarówno koncepcyjnie, jak i środowiskowo. Jako ogólną wskazówkę podajemy "jedną koncepcję dziennie". Można to jednak przyspieszyć lub rozłożyć na wiele miesięcy, w zależności od potrzeb.

Każda koncepcja jest wprowadzana poprzez stworzenie modelu z plasteliny. Następnie osoba  jest bada koncepcję w codziennym środowisku, szukając i zyskując zrozumienie poprzez doświadczanie przykładów ze świata rzeczywistego. Kiedy koncepcja jest w pełni zintegrowana, możemy przejść do następnej, ponieważ stworzyliśmy solidne podstawy dla nowej wiedzy.

3. Po trzecie: Integracja społeczna - koncepcje relacji

Integracja społeczna jest ostatnim obszarem, którym należy się zająć. Kiedy osoba ma już poczucie swojego miejsca w świecie, jest gotowa do rozpoczęcia zadania zrozumienia, jak działają relacje międzyludzkie i nauczenia się, jak może integrować się z innymi. Jest to ostatni etap Programu Podejście Davisa do autyzmu. Pojęcia te są poznawane poprzez tworzenie modeli z plasteliny, a następnie przez dopasowywanie ich do doświadczeń życiowych.

 

quote.png

Bardzo polecam Panią Martę jako osobę prowadzącą “Program Korekcji Dysleksji Metodą Davisa”.

Warsztaty z Panią Martą stały się dla mnie początkiem pozytywnych zmian w życiu zawodowym

i prywatnym. Po raz pierwszy otrzymałem fachową pomoc w zrozumieniu wyjątkowości swojego umysłu, rozwinięciu swoich pozytywnych cech oraz przemiany słabych stron w atuty.

Pani Marta jest osobą posiadającą ogromną wiedzę oraz odznacza się wysoką kulturą osobistą. Ponadto, co bardzo istotne, Pani Marta jest osobą empatyczną, a tym samym nakierowaną na potrzeby danego klienta.

Wszystko to sprawia, że warsztaty z Panią Martą są nie tylko początkiem pozytywnych zmian w rozwoju osobistym klienta, ale także czystą przyjemnością.

Maciej

[27/09/2020 opinia dorosłego Klienta po Programie Korekcji Dysleksji Davisa]

quote.png

Ten kurs to jest spory krok w moim życiu.

 

Jestem zadowolony z Twojego podejścia do szkolenia mnie. Bardzo doceniam podejście, które kierunkuje ucznia i nie pozwala chodzić drogami na skróty i przez utarte ścieżki.  

Ogólnie ten kurs to dla mnie początek większych zmian w myśleniu i we wszelkim: organizowaniu życia i pracy. Tak to odczuwam. Wiedz też, że na poziomie psychicznym czuję, że zmiana wymaga wysiłku. Nie zmienia to faktu, że żyje tym co razem zrobiliśmy na zajęciach i to mnie kieruje, żeby wyjść z tego 20-letniego ciemnego lasu. 

Dziękuję za pomoc w obraniu prawidłowego kierunku działania. 

 K.

[19/05/2019 mail od dorosłego Klienta po Programie Korekcji Dysleksji Davisa]

quote.png

Chciałam pochwalić się w imieniu córki pierwszym małym sukcesem.

 

Dziś dostała 3+ z kartkówki z historii (poprzednie oceny to 2 i 1). Ona co prawda liczyła na więcej, ale tłumaczymy, że bardzo dobrze jej poszło, bo tak naprawdę dopiero zaczyna pracować przy użyciu nowych narzędzi i na razie bardziej nadganiamy materiał, a z czasem będziemy się uczyć na bieżąco i będzie jeszcze lepiej.

Siłą rzeczy trenujemy na razie czytanie z tworzeniem obrazów na podręcznikach, ale za to z reguły około godziny dziennie (z przerwami, oczywiście).

Jeszcze jeden pozytyw – córkę ten sposób nauki bawi, więc i mniej męczy, a sama widzi, że zapamiętuje więcej :-).

Pozdrawiam serdecznie,

Ewa O-W

[21/11/2018 mail od Mamy 12-letniej Klientki]

bottom of page