top of page
Szukaj

Co to jest dysleksja?
Dysleksja to po prostu inny styl myślenia.

Dyslektycy przejawiają niezwykłe zdolności. Są kreatywni, pomysłowi, wizualni, mają przestrzenną wyobraźnię i zdolność koncepcyjnego myślenia. Mają otwarty umysł i potrafią spostrzegać obiekty i sytuacje z różnych perspektyw.

Czasami ten ich wizualny styl myślenia przestrzennego powoduje zakłócenia w postrzeganiu, szczególnie jeśli chodzi o dwuwymiarowe symbole takie jak np. litery, cyfry, słowa. Symbole mogą u nich powodować zamęt, rozpraszać.

Zakłócenia w postrzeganiu przeszkadzają zazwyczaj efektywnie czytać i prowadzą do trudności w uczeniu się.

Niektóre z najczęstszych trudności dyslektyków

 • Trudności z czytaniem lub czytaniem ze zrozumieniem

 • Łatwe rozpraszanie się

 • Kłopoty z ortografią lub pismem odręcznym

 • Trudności z nauką mimo inteligencji

 • Niska samoocena

 • Słabe umiejętności społeczne

 • Frustracja

Podstawowe umiejętności osób z dysleksją

(za książką „Dar dysleksji” Ronalda D. Davisa)

 • Duża świadomość otoczenia

 • Ponadprzeciętna ciekawość

 • Myślenie głównie obrazami zamiast słowami

 • Zdolność doświadczania wyobrażeń jako rzeczywistości

 • Myślenie i postrzeganie wielowymiarowe (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów)