top of page
Szukaj

Co to jest dysleksja?
Dysleksja to po prostu inny styl myślenia.

Dyslektycy przejawiają niezwykłe zdolności. Są kreatywni, pomysłowi, wizualni, mają przestrzenną wyobraźnię i zdolność koncepcyjnego myślenia. Mają otwarty umysł i potrafią spostrzegać obiekty i sytuacje z różnych perspektyw.

Czasami ten ich wizualny styl myślenia przestrzennego powoduje zakłócenia w postrzeganiu, szczególnie jeśli chodzi o dwuwymiarowe symbole takie jak np. litery, cyfry, słowa. Symbole mogą u nich powodować zamęt, rozpraszać.

Zakłócenia w postrzeganiu przeszkadzają zazwyczaj efektywnie czytać i prowadzą do trudności w uczeniu się.

Niektóre z najczęstszych trudności dyslektyków

 • Trudności z czytaniem lub czytaniem ze zrozumieniem

 • Łatwe rozpraszanie się

 • Kłopoty z ortografią lub pismem odręcznym

 • Trudności z nauką mimo inteligencji

 • Niska samoocena

 • Słabe umiejętności społeczne

 • Frustracja

Podstawowe umiejętności osób z dysleksją

(za książką „Dar dysleksji” Ronalda D. Davisa)

 • Duża świadomość otoczenia

 • Ponadprzeciętna ciekawość

 • Myślenie głównie obrazami zamiast słowami

 • Zdolność doświadczania wyobrażeń jako rzeczywistości

 • Myślenie i postrzeganie wielowymiarowe (z wykorzystaniem wszystkich zmysłów)

 • Intuicyjność i wnikliwość

 • Żywa wyobraźnia i kreatywność

Trudności napotykane w systemie edukacji

System edukacji jest przeznaczony przede wszystkim dla osób myślących słowami.

Dyslektycy są zorientowani na znaczenie – szybko się rozpraszają jeśli nie rozumieją.

Uczący się przez doświadczanie są zaniedbywani w większości szkół. Szkoły do nauki czytania używają metod słuchowych/fonicznych – sposobu, który bazuje na słabej stronie dyslektyków.

Dziedziny w jakich dysleksja może pomóc odnosić sukcesy

 • Planowanie strategiczne

 • Wynalazczość

 • Projektowanie/konstruowanie

 • Architektura

 • Budownictwo

 • Inżynieria

 • Działalność artystyczna

 • Aktorstwo

 • Pisarstwo

 • Sport

Dlaczego niektórzy dyslektycy dziwnie widzą słowa?

Osoby z dysleksją mają zdolność postrzegania rzeczy w sposób trójwymiarowy, dlatego są tak dobre w dziedzinach, takich jak sztuka, inżynieria itp.

Myślenie obrazami pomaga w świecie realnym, ale postrzeganie zapisanych słów trójwymiarowo powoduje problemy! Jeśli więc dyslektyk zaczyna myśleć przestrzennie, czytając słowa to percepcja może zostać zniekształcona, a mózg nie otrzymuje dokładnych wiadomości. Tak więc druk może się rozmazać, a nawet poruszać lub słowa mogą zostać pominięte lub zmienione. Programy Korekcji Dysleksji Davisa® dają doskonałe narzędzia, które można wykorzystać do przezwyciężenia tych tendencji.

Jaki jest cel czytania?

Podstawowym celem czytania jest zrozumienie.

Dla dyslektyka zastanowienie się nad znaczeniem tekstu zwykle oznacza wizualizację lub wyobrażenie sobie tego, co czyta. Łatwo jest wyobrazić sobie psa, dinozaura czy kwiat. Jednakże jest wiele słów, które nie mają żadnego związanego z nimi obrazu. Spróbujcie wyobrazić sobie znaczenie słów takich jak np.: lub, gdy, więc, również… Takie słowa bez obrazu to dla dyslektyka pułapki. Napotykając je w tekście widzi „białą plamę”.


Słów pułapek jest ponad dwieście. W Programie Korekcji Dysleksji Davisa® klient bada znaczenie takich słów i tworzy swój własny model dla danego słowa, aby zapewnić pełne zrozumienie i wyeliminować zamieszanie jakie powoduje napotkanie słowa-pułapki. Przyszłe użycie opanowanego słowa nie powoduje dezorientacji, ponieważ istnieje już obraz znaczenia tego słowa.

2333 wyświetlenia

留言


bottom of page