top of page
litery-white.png

„To, co zainspirowało mnie do pomocy innym osobom z autyzmem,

to fakt, że sam jestem autystą.

Wiem, jakie to uczucie, i znam ograniczenia, które z tego wynikają.
​Zdałem sobie sprawę, że biorąc pod uwagę to, że znalazłem własną drogę przez ten chaos (autyzmu), mógłbym stworzyć „mapę” do naśladowania dla innych mojego pokroju – wtedy moja egzystencja miałaby wartość.

Podejście Davisa do autyzmu to moja najlepsza próba dostarczenia tej mapy”.


​Ron Davis - twórca Podejścia Davisa do Autyzmu

Czas trwania programów
litery.png

Ważne oświadczenie!

Dla uproszczenia i zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-11, zdecydowaliśmy się używać słowa "autyzm" jako terminu parasolowego dla autyzmu i innych zwyczajowo przyjętych nazw takich jak: zespół Aspergera, autyzm dziecięcy, autyzm wysokofunkcjonujący czy całościowe zaburzenia rozwojowe.


Nasze podejście do autyzmu to nieinwazyjne, dostosowane do potrzeb klienta, łagodne podejście, które ma na celu umożliwienie osobom z autyzmem pełniejsze uczestnictwo w życiu.

litery-white.png

Davis i spektrum autyzmu


Osoby autystyczne zazwyczaj mają trudności z wieloma aspektami interakcji społecznych. Jednak skupianie się na "uczeniu" interakcji społecznych w oderwaniu od reszty świata jest błędnym podejściem.

Osoby autystyczne przechodzą inną ścieżką przez kluczowe fazy rozwoju w dzieciństwie niż osoby neurotypowe. Ta odmienna ścieżka może zaowocować niezwykłymi talentami, ale może również prowadzić do wyzwań związanych z:

  • rejestrowaniem i kategoryzowaniem nowych doświadczeń,

  • przetwarzaniem przyczyny i skutku,

  • doświadczaniem upływu czasu,

  • tworzeniem porządku w środowisku fizycznym,

  • interakcjami społecznymi.

 

Podejście Davisa do Autyzmu wykorzystuje kreatywność, potrzebę eksploracji oraz unikalny sposób stymulacji autystycznego umysłu, aby uzupełnić brakujące elementy. Kiedy te elementy są już na miejscu, osoba autystyczna może na swoich warunkach stać się zdolna do interpretowania, przewidywania i zarządzania interakcjami społecznymi, bez potrzeby uczenia się na pamięć ustalonych zachowań i reakcji.

Dziewczyna z kwiatkiem na tle łąki
litery.png

Co warto wiedzieć? 

• Autyzm obejmuje szeroki zakres zarówno zdolności, jak i wyzwań. Osoby w spektrum autyzmu doświadczają  trudności związanych z umiejętnościami społecznymi, powtarzającymi się zachowaniami, mową i komunikacją niewerbalną. 

• Na głębszym poziomie autyzm jest zakorzeniony w specyficznej formie odbioru świata, która nie kategoryzuje obiektów i wydarzeń w otaczającym świecie w sposób, w jaki robi to większość ludzi. Autystyczny sposób myślenia i postrzegania może być źródłem wyjątkowych zdolności, jednak osoby autystyczne mogą być również zdezorientowane i przerażone światem, który może wydawać się im nieprzewidywalny, zagrażający i szokujący

• Podczas gdy osoby z autyzmem mogą czasami postrzegać otaczający świat w wyjątkowy sposób, to niepełne opanowanie pojęć ze świata rzeczywistego (takich jak: zmiana, przyczyna, skutek, czas, sekwencja, porządek i nieporządek, motywacja, odpowiedzialność) może tworzyć bariery w nauce i w wielu dziedzinach życia.

Image by ThisisEngineering
litery-white.png

Czym wyróżnia się

Podejście Davisa do Autyzmu


  • W odróżnieniu od innych podejść do autyzmu, Podejście Davisa skupia się na łagodnych, nieinwazyjnych sposobach wzmocnienia głównej tożsamości osoby autystycznej, bez umniejszania unikalnej wartości, jaką wnosi autystyczny sposób myślenia.

Nasze unikalne trzyetapowe podejście oferuje osobom autystycznym, które z natury są dociekliwe, starannie przygotowany zestaw bogatych, nowych doświadczeń. Doświadczenia te – połączone z już istniejącą tożsamością – uwalniają ukrytą zdolność uczenia się i umożliwiają pełniejsze uczestnictwo w życiu.
  • Nie ma konieczności uczenia się sztywnych wzorców komunikacji! Osoba autystyczna nabywa nowe umiejętności uczenia się, komunikowania i budowania relacji w naturalny sposób, dzięki lepszemu zrozumieniu swojego funkcjonowania w świecie w otoczeniu innych ludzi.
  • Trenerzy Podejścia Davisa do Autyzmu oferują szeroki i elastyczny zakres programów, które odpowiadają na potrzeby autystycznych dzieci i dorosłych, zarówno osób niewerbalnych, jak i wysokofunkcjonujących.

  • Programy Koncepcje Davisa na Życie proponują również pomoc osobom, które nie identyfikują się z autyzmem, ale czują, że w niezrozumy sposób mają duże trudności w kluczowych aspektach swojego życia.

quote.png
"Ten program pozwolił mi stać się tym, kim mam być, zamiast wpychać mnie w z góry ustalony kształt. Pomaga opierać się na dobrych stronach mojego autyzmu, dzięki czemu mogę być swoim najlepszym "ja".
A to jest bardzo ważne, ponieważ ci z nas, którzy mają autyzm, naprawdę mogą coś wnieść do tego świata."


(Samantha, 16 lat, Melbourne, Australia)
litery-white.png

Cechy charakterystyczne dla autyzmu - plik do pobrania

 

Plik „Cechy charakterystyczne spotykane w spektrum autyzmu" można dowolnie kopiować i/lub wykorzystywać na stronie internetowej, jednak musi on pozostać w oryginalnej formie z uwzględnieniem następujących napisów:

Copyright 2023 Dysleksja po kontrolą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Warto podkreślić, że każda osoba z autyzmem ma swoje własne unikalne talenty i zmagania. Nasza lista pokazuje zbiór powszechnie spotykanych cech występujących w spektrum autyzmu. Ma służyć wyłącznie celom edukacyjnym i nie może być stosowana do diagnozowania autyzmu.

Zwykle osoba z autyzmem będzie miała problemy w kilku poniższych kategoriach, a nie tylko w jednej.

Jeśli stwierdzisz, że 15 lub nawet więcej z opisanych objawów dotyczy Twojego sposobu funkcjonowania, to warto przyjrzeć się temu bliżej. Zadzwoń, a my pomożemy Ci znaleźć rozwiązania, które wykorzystają Twoje mocne strony!

Czas trwania programów
litery.png

Czego się spodziewać podczas Podejścia Davisa do Autyzmu

 

Każde dziecko przechodzi szereg etapów rozwoju, ale nie wszystkie dzieci przechodzą je tak samo: niektóre mogą pominąć pewne fazy lub nawet cały etap. Kiedy tak się dzieje, w miarę rozwoju danego człowieka pojawiają się braki w jego umiejętnościach.
Te braki mają oczywisty wpływ na poziom i sposób funkcjonowania. Zapewne każdy z nas może wskazać własne brakujące elementy... i każdemu program Davisa mógłby pomóc w „uzupełnieniu jego własnej układanki”. Jednak jeśli komuś brakuje zbyt wielu elementów układanki, to nie może korzystać ze swojego potencjału. Może to również oznaczać diagnozę spektrum autyzmu.
Jeśli uda się uzupełnić brakujące elementy w sposób systematyczny i kompletny, okaże się, że charakterystyczne niedostatki zaczynają zanikać, a w tych obszarach, w których występowały braki, następuje naturalny wzrost! Pozwala to na usunięcie barier, uczenie się przez całe życie i pełniejsze uczestnictwo w życiu! Aby ktoś odkrył swój pełny potencjał, muszą zostać zrealizowane trzy etapy:
  • Indywidualizacja
  • Rozwój Tożsamości
  • Integracja społeczna


Podejście Davisa do Autyzmu składa się z trzech części, z których każda odnosi się do powyższych podstawowych potrzeb osób autystycznych.

1. Po pierwsze: Orientacja - doprowadzenie do zestrojenia zmysłów

Kiedy przychodzimy na świat, jednym z pierwszych zadań, które musimy wykonać jako istoty ludzkie jest doprowadzenie naszych zmysłów do równowagi. Wszystkie nasze sieci neuronowe muszą być w harmonii, żebyśmy mogli postrzegać świat dokładnie i spójnie. Proces ten jest napędzany przez nasze naturalne popędy i stanowi pierwszy krok w kierunku kontrolowania naszych emocji i zachowań. Nazwa nadana temu procesowi przez Rona Davisa to Orientacja. Zazwyczaj dziecko osiąga Orientację w pierwszych dwóch latach życia.

Osoba ze spektrum autyzmu nie kończy tego procesu, i dlatego pozostaje w stanie dezorientacji. To powoduje niezdolność do filtrowania postrzeganych rzeczy, co z kolei prowadzi do zamętu, chaosu, stanu bycia przytłoczonym. W konsekwencji pojawiają się trudności z funkcjami motorycznymi lub sensorycznymi, jak również opóźnienie rozwoju umiejętności komunikacyjnych, samoregulacji i reakcji emocjonalnych.

Pierwszym krokiem jest pomoc osobie w „zorientowaniu się” poprzez możliwość kontrolowania swojego postrzegania, skupienia umysłu, nastroju i poziomu energii. Aby to osiągnąć, używamy różnych metod, takich jak kinestetyczne, wizualne lub słuchowe, w zależności od mocnych stron danej osoby.

Orientacja prowadzi do indywidualizacji, która zazwyczaj ma miejsce we wczesnym dzieciństwie, kiedy dziecko uświadamia sobie, że jest odrębną jednostką, której opinie i uczucia różnią się od opinii i uczuć innych osób, a zatem odrzuca czyjeś nakazy lub prośby. Nazywamy to „buntem dwulatka”, chociaż wiemy, że jest to zdrowy i pożądany etap rozwoju! Dzieci z autyzmem albo nie kończą tego etapu rozwoju, albo kończą go częściowo. Aby mieć pewność, że ten etap został zamknięty, pomagamy danej osobie stworzyć model samego siebie, który reprezentuje ją w kolejnych fazach procesu, doprowadzając do jego zakończenia.

2. Po drugie: Rozwój tożsamości - odkrywanie "naturalnych lekcji życia"

Rozwój tożsamości odnosi się do procesu uczenia, który następuje, gdy dzieci rosną i przyswajają nowe pojęcia pomagające im zrozumieć, jak działa świat i one same. Kiedy dziecko jest zdezorientowane przez większość czasu, nie uczy się lub nie rozumie w pełni wielu z tych podstawowych pojęć, tych "lekcji życia", a więc nie ma dobrego lub pełnego zrozumienia tego, jak rzeczy działają i jak one same pasują do świata. Na przykład, człowiek może nie rozumieć zmian i konsekwencji, a więc powtarzać te same zachowania, oczekując innych rezultatów. Może nie rozumieć "autorytetu" i odmawiać przyjęcia jakiegokolwiek autorytetu poza swoimi własnymi pragnieniami, podobnie jak to robi małe dziecko.

Rozwój tożsamości zapewnia poczucie własnej wartości i miejsca w realnym świecie, w którym działają przyczyny i skutki. Istnieje około 30 koncepcji, które są poruszane na tym etapie, zaczynając od "zmiany", a kończąc na "odpowiedzialności". Te koncepcje życiowe są badane zarówno koncepcyjnie, jak i środowiskowo, w takim tempie, jakie jest wygodne dla danej osoby. Jako ogólną wskazówkę podajemy "jedna koncepcja dziennie". Można to jednak przyspieszyć lub rozłożyć na wiele miesięcy, w zależności od potrzeb.

Każda koncepcja jest wprowadzana poprzez stworzenie modelu z plasteliny. Następnie osoba bada koncepcję w codziennym środowisku, rozpoznając ją i zyskując zrozumienie poprzez doświadczanie przykładów ze świata rzeczywistego. Kiedy koncepcja jest w pełni zintegrowana, możemy przejść do następnej, ponieważ stworzyliśmy solidne podstawy dla nowej wiedzy.

3. Po trzecie: Integracja społeczna - koncepcje relacji i emocji

Integracja społeczna jest ostatnim obszarem, którym należy się zająć. Kiedy osoba ma już poczucie swojego miejsca w świecie, jest gotowa do rozpoczęcia zadania zrozumienia, jak działają relacje międzyludzkie i nauczenia się, jak może integrować się z innymi. Jest to ostatni etap Programu Podejście Davisa do Autyzmu. Pojęcia te są poznawane poprzez tworzenie modeli z plasteliny, dopasowywanych następnie do doświadczeń życiowych danej osoby. Następnie zgłębiane są koncepcje emocji.

bottom of page