top of page
Szukaj

NEURO-RÓŻNORODNOŚĆ dlaczego tak trudno zdiagnozować trudności z nauką


Zależności różnych odmian trudności z nauką: dysleksja, dyspraksja, dyskalkulia, ADHD, ADD, autyzm, zespół Aspergera
Neuroróznorodność a trudnosci z nauką

Kiedy mówimy o dysleksji, ADD / ADHD lub jakimkolwiek innym typie trudności z uczeniem się, to mówimy o czymś co jest bardzo skomplikowaną ideą. Jak zrozumieć, co dzieje się w umyśle kogoś innego? Co, kiedy, dlaczego i jak myśli…


Koncentrując się często na trudnościach osób z neuro-różnorodnością, należy podkreślić, że wiele z tych osób jest doskonałych w matematyce, organizacji, tworzeniu itp. ale są ludźmi skrajności. Ten użyteczny diagram pokazuje różne, powszechnie współistniejące trudności z uczeniem się, dysleksją, ADHD, a nawet z autyzmem.


Grafika pokazuje, dlaczego diagnozowanie osób z dysleksją i innymi trudnościami z nauką bywa tak trudne. I dlaczego używa się tak wielu różnych "nazw".

Objawy mogą być trudne do rozróżnienia, ponieważ nakładają się.

Metoda Davisa może pomóc w wyjaśnieniu zachowań i zmianie sposobu myślenia ludzi, tak by ich frustracja była mniejsza i żeby mieli większą szansę na sukces w dzisiejszym świecie.290 wyświetleń

Comentarios


bottom of page